Home

Välkommen till BN Marin Elektronik

BN Marin Elektronik AB är idag ledande leverantör av datorbaserad navigationsutrustning. Vi tillhandahåller bildskärmar mellan 12-24" för både inomhus och utomhus installation. Fristående datorer eller panelPC

Vilka är våra kunder och vad är vår styrka?

Bland våra kunder återfinns bl.a kustbevakningen, Sjöfartsverket, polarforskningssekretariatet, SSRS, Sjöpolisen samt ett antal mindre rederier och privatkunder.

Alla har det gemensamt att man har höga krav på kvalitet och funktionalitet.

 

Vårt motto är att inte leverera en produkt utan en funktion. Med det menar vi att du som användare definierar dina behov och vi som sakkunniga syr ihop ett paket med komponenter som vi kan garantera ger bästa funktionalitet som komplett system.

 

I samarbete med utvalda partners kan vi erbjuda kompletta lösningar för de flesta behov.