NXT Doppleradar

Solid State radar med pulskompression, Target Analyzer™ och Fast Target Tracking™, vilka med hjälp av dopplerteknologi, kombinerat med FURUNOs egna RezBoost™ teknologi, erbjuder en extremt skarp bild som är enkel att analysera.

 

  • NXT, Solid State pulskompressions dopplerradar
  • Enastående Target Analyzer™ funktion som ögonblickligen kan identifiera farliga situationer
  • Snabb låsning på mål (Fast Target Tracking™), upp till 100 mål
  • RezBoost™ lobfokusering, motsvarande en endast 2 grader bred lobvinkel på en öppen antenn
  • Kompakt 24” radom med 25 W sändareffekt
  • Bird Mode (fågeldekteringsfunktion) som används för att spåra fåglar som indikerar goda fiskeplatser
  • Enkel installation, inget behov av att öppna radomen, ingen särskild strömförsörjning krävs
  • Existerande DRS kablar kan användas
  • Ingen uppvärmningstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRS4D-NXT är världens första radar som använder den nya Target Analyzer™ funktionen. Mål som närmar sig ditt fartyg kommer automatiskt att skifta färg, vilket gör det möjligt att se om ett annat fartyg närmar sig av ditt eget och kan äventyra säkerheten. Gröna ekon är mål som antingen är stationära eller rör sig bort från dig, medan röda ekon närmar sig dig. Målen skiftar automatiskt färg vartefter din färd fortsätter. Target Analyzer™ ger en enkel och snabb överblick samtidigt som säkerheten ombord förblir hög.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURUNO har utvecklat RezBoost™ teknologin vilken blivit inbyggd i radarn med imponerande resultat. När RezBoost™ blir satt til MAX, blir skarpheten i radarloben skärpt till att motsvara 2 grader. Med RezBoost™ kommer du att kunna se mer detaljerade mål, med mindre brus. Enkelt upptäcker du små bojar, kajaker, gummibåtar m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågeldetektering

 

DRS4D-NXT har en inbyggd fågeldetekteringsfunktion (Bird Mode) som kan upptäcka fåglar som samlar sig på havet över områden med fiskstim nära ytan. Detta är en speciellt praktisk funktion för fritidsfiskaren. Funktionen ställer automatiskt in gain och sjöekodämpning för en optimal bildpresentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabb målföljning tack vare Fast Target Tracking™

Med denna funktion får man efter endast några få sekunder visat en vektor som indikerar kurs och fart för ett markerat mål. På detta sätt kan man få exakta navigationsdata på omkringliggande mål. Kurs, fart, hur nära de kommer att passera (CPA) och när de är närmast inpå (TCPA). När "Fast Target Tracking™" är aktivt kommer alla fartyg som närmar sig att automatiskt få visat en vektor samt ett ljudalarm. Upp till 100 mål kan visas samtidigt.