Maretron Produkter för övervakning och styrning

Övervakning av funktioner ombord görs idag på ett enkelt sätt med hjälp av ett nätverk av produkter som samverkar via NMEA2000.

Maretron är en föregångare i detta segment och har varit med från början.

Man kan med Maretrons produkter övervaka och styra t.ex:

  • Länspumpar
  • Temperaturer
  • Motordata
  • Landström

 

Läs mer om Maretrons produkter på maretron.com