NMEA2000

NMEA 2000 är en branschstandard från NMEA (National Marine Electronics Association) som gör det möjligt för enheter från olika tillverkare att enkelt kommunicera med varandra. I båten installeras ett NMEA 2000-nätverk dit alla givare, sensorer, mätare och skärmar ansluts. Det går att dela upp produkter som använder NMEA 2000 i ett antal kategorier:

 

Navigationsprodukter (GPS, väderdata, ekolod, AIS, kompass m.fl.).

Fartygsövervakning (motordata, tank, flödesdata, temperatur, tryck, el m.fl.).

Elstyrning (kontroll och styrning av elförbrukare ombord).

Displayer för visning och styrning av data.

Omvandlare (mellan NMEA 0183/2000/datorer/nätverk).

Programvaror för visning och styrning av data.

Planerings- och felsökningsverktyg av nätverket.

Kablage och kontakter.

maretronboat

 

Data finns tillgänglig överallt

NMEA 2000-nätverket gör så att flera enheter kan vara anslutna samtidigt och enkelt dela information med varandra. För att inte data ska krocka har givarna olika prioritet. En kursgivare har till exempel högre prioritet än en tankgivare, eftersom den informationen är viktigare. Om tankgivaren försöker sända ut information får den vänta på sin turordning.

 

Beroende av vilken information som skickas i nätverket kan olika typer av skärmar användas. En plotter kan användas för att ta emot navigationsdata och viss fartygsövervakning, en tankmätare kan visa tankdata, en multidisplay kan visa navigationsdata och fartygsövervakningsdata och en dator eller iPad kan hantera all data.

 

Det går att övervaka fartygets sensorer och larma vid vissa förhållanden. Detta kan ske visuellt eller audiellt. Med en iPad, pc eller smartphone går det att övervaka på distans.

 

nmea-2000-logo-productsCertifierade produkter

För att säkerställa att en produkt levererar rätt format på sin information och inte stör andra enheter i nätverket så testas den med ett standardiserat testprogram. Produkter som är godkända är certifierade enligt NMEA 2000 (NMEA 2000® Certified) och märkta med NMEA 2000-logotypen.