Simrad HS70

Stacks Image 42

GPS-kompassen HS70 är en smart antenn som ger dig mycket noggrann både kurs och position. Denna kombinerade givare är underhållsfri och har flera tilläggsfuntkioner och är därför ett bra alternativ till den traditionella, separata kompassen och GPS-antennen.

Viktiga funktioner
• Kursgivare
• GPS
• Girhastighetsgivare
• Inbyggd gyro och krängnningsgivare
• Kompakt utförande
• SBAS-kompatibel
• Helt vattentät
• NMEA2000® Kompatibel
• SimradYachting-tillverkat

Kursgivare Ger kursdata, precis som en traditionell kompass.

GPS Inget behov av separat GPS-antenn – den här levererar positionen extremt snabbt och har en utmärkt avstörning både inom och utom det egna bandet

Girhastighetsgivare Denna smarta givare beräknar girhastigheten, som används för beräkning av exakt kurs och position under gång.

Inbyggd gyro och krängningsgivare Har kort starttid och levererar kursuppdatering även vid tillfälligt satellitavbrott. Tekniken COAST™ upprätthåller den differentialkorrigerade positionen under 40 minuter vid förlust av differentialsignalen

Kompakt utförande HS70, med sina bara 40 cm, monteras enkelt infällt eller på stake.

SBAS-kompatibel EGNOS, WAAS, MSAS osv.
Helt vattentät Certifierad enligt standarden IEC 60945
NMEA2000® -kompatibel Kan enkelt anslutas till NSS-, NSE- och NSO-system.
SimradYachting-tillverkat Brutal styrka och elegant formgivning.