Transas Funktionspaneler

När man navigerar är det av största vikt att justeringar av navigationshjälpmedel sker snabbt och enkelt.
Man skall inte behöva gå in i undermenyer och fippla utan justeringar av t.ex Gain,Rain Sea & Range skall kunna göras utan att man släpper blicken från PPI.
Därför har vi tagit fram två olika alternativa funktionspaneler.

Stacks Image 27