True Heading AIS

True Heading har nu utvecklat en egen Klass A transponder med inriktning mot yrkessjöfarten.
 
Med början under 2011 så kommer alla båtar över 20m som trafikerar inlandsvattenvägarna i bla Holland att vara tvungna att installera Klass A AIS. Liknande krav kommer dessutom i Tyskland framöver. 
 
Vad gäller Sverige och övriga EU så kommer ett nytt EU-direktiv att börja gälla där samtliga fiskefartyg över 15m behöver bära AIS Klass A. Implementeringen kommer att ske enligt följande. Från 31:e maj 2012 alla fiskefartyg över 24m, 2013 alla fiskefartyg över 18m och slutligen 2014 alla fiskefartyg över 15m.


Pasted Graphic 1
Pasted Graphic