Produkter för övervakning och styrning

Övervakning av funktioner ombord görs idag på ett enkelt sätt med hjälp av ett nätverk av produkter som samverkar via NMEA2000.

Maretron är en föregångare i detta segment och har varit med från början.

Man kan med Maretrons produkter övervaka och styra t.ex:

  • Länspumpar
  • Temperaturer
  • Motordata
  • Landström

 

Läs mer om Maretrons produkter på maretron.com